Bảng 2 mặt kèm bộ chữ số bằng gỗ gắn nam châm cho bé