Vì sao nhu cầu đặt hàng Trung Quốc ngày càng gia tăng?